Lütfen bekleyin...

 
https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2019/11/grafik-tasarim-1280x640.jpg

Yüksek baskı: Tipo baskı sistemidir. Basan yani boya alan kısımlar yüksekte olduğu için bu ismi almıştır. Hurufat: Matbaacılıkta sıcak dizgide kullanılan büyük küçük bütün harfler, rakamlar ve şekillere denir. Harf kasası: Dökülmüş harfleri düzenli bölmelerde saklayan veya hizmete koyan özel yapılı kutulardır. İşaret kertiği: Harfin kalın yüzeyindeki oyuk. Düz baskı: Litografi adı verilmiş olan taş...