Lütfen bekleyin...

 
https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2019/11/grafik-tasarim-1280x640.jpg

Tifdruk Baskı: (Almanca tif=derin, druck=baskı) Oyulmuş bakır kalıplarından baskı yapılan sistemdir. Mürekkep haznesi içinde baskı motifini belirleyen değişik derinlikteki çukurlarla kaplı bir silindir dinmekte, bir ragle sıyırıcı basmayacak bölümlerden fazla mürekkebi sıyırmakta, kauçuk kaplı bir merdane ise kâğıdı silindir üzerine presleyerek baskıyı gerçekleştirmektedir. Çukur baskı makinesi: Baskı yapan kısımlar çukur, yapmayan kısımlar ise yüksek olduğu...

https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2019/11/grafik-tasarim-1280x640.jpg

Flekso Baskı: Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalıdır. Baskı kalıbının yüzeyinde yüksekte kalan işli alanlardaki mürekkep almış görüntülerin basınç etkisiyle baskı malzemesinin üzerine geçirilmesi esasına dayanan bir baskı yöntemidir. Kalıbı lastik olan baskı tekniğidir.Flekso baskı yönteminde kullanılan baskı kalıplarının baskı kalıplarının baskı yapan kısımları yüksektedir. Baskı kalıplarının basmayan kısımları ise derindir. Flekso baskı makineleri rotatif...

https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2019/11/grafik-tasarim-1280x640.jpg

Yüksek baskı: Tipo baskı sistemidir. Basan yani boya alan kısımlar yüksekte olduğu için bu ismi almıştır. Hurufat: Matbaacılıkta sıcak dizgide kullanılan büyük küçük bütün harfler, rakamlar ve şekillere denir. Harf kasası: Dökülmüş harfleri düzenli bölmelerde saklayan veya hizmete koyan özel yapılı kutulardır. İşaret kertiği: Harfin kalın yüzeyindeki oyuk. Düz baskı: Litografi adı verilmiş olan taş...

https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2020/02/dizgi-1280x450.jpg

Alt başlık: Büyük yazıları yutulabilir parçalara bölmek için kullanılan, sundukları yazının reklâmını yapan, göz gezdiren insanları okumaya sevk eden ve ana başlığın altında bulunan başlıklardır. Ara başlık: Bir haberin ya da yazının belirli bölümlerine dikkat çekmek için metin aralarında kullanılan yazı dizgisinden çok az büyüklükteki punto ile dizilmiş ve genellikle daha kalın (bold) olan başlıklardır....

https://devrimedia.com/wp-content/uploads/2020/01/grafik-tasarim-blog-1280x300.jpg

Amblem nedir? Amblem kelimesi dilimize Fransızca’dan Emblème kelimesinden geçmiştir. Amblem kelimesinin Türkçe karşılığı kurum, kuruluş, marka, oluşum, bir kişi veya fikri anlatmak için kullanılan simgeye verilen isimdir.